Videorijtest

AUTORIJSCHOOL

HENK HENDRIKS MEER DAN ALLEEN AUTORIJLESSEN OPMAAT!

DE PRAKTIJKLESSEN


TUSSENTIJDSE TOETS

Deze toets wordt door het C.B.R. verzorgd, U wordt dus officieel door een examinator getest.


De voordelen van deze test zijn:

- U proeft de echte examensfeer.

- U kunt vrijstelling krijgen voor de bijzondere verrichtingen, als deze tijdens de TTT voldoende zijn.

- U weet precies hoe een examen verloopt.

- Na de TTT krijgt U van de examinator een gericht persoonlijk advies voor de rest van uw rijopleiding.

- Indien mogelijk kunt U met dezelfde examinator een afspraak maken voor het officiele examen.

NADELEN


De nadelen zijn:

- Het C.B.R. garandeerd niet dat U ook daadwerkelijk deze examinator krijgt.

- De kosten zijn met € 165,-- net zo hoog als een examen.

TUSSEN TIJDSE TOETS


De TTT dient U tegelijk met examenaanvraag aan te vragen.

Voor de TTT geldt, dat u deze het best kunt laten afnemen als U ongeveer 2/3 tot 3/4 deel van uw rijopleiding gehad hebt.

Daar de wachttijden ongeveer het zelfde zijn als voor een praktijkexamen, is het belangijk dat dit tijdig aangevraagd wordt.

Voor verdere vragen en / of aanmelding wordt een telefoontje zeer op prijs gesteld, ook 's avonds kunt U gerust bellen tot ca.22.30 uur.